E-Invest NL BV

E-Invest NL B.V. is the Dutch subsidiary organization of E-Invest Limited, focusing entirely on anaerobic digestion (“AD”) projects to generate clean energy in the Netherlands. E-Invest NL B.V. utilises local planning, permitting and energy market knowledge in combination with the extensive experience of the broader E-Invest Group to develop and operate farm and industrial based AD projects.

E-Invest NL B.V. has the expertise and resources to design, build, finance and operate AD facilities. The company welcomes opportunities to develop new AD facilities delivering clean, renewable electricity and heat to communities and industry.

The company goals are to:

  • Produce renewable energy for communities and industry;
  • Help alleviate organic waste problems for companies and governments;
  • Help reduce CO2 and green house gas emissions;
  • Design, build and operate high specification, profitable AD facilities;
  • Produce a high quality organic fertilizer from the resultant digestate from the AD process;

Prospective opportunities for the development of AD facilities in the Netherlands, or any other enquiries, please contact:

Mr Wim Vrieling
Laan Corpus den Hoorn 300
9728 JT Groningen
Tel: +31 (0)50 5248450
Mob: +31 (0)628267931
Email: wim.vrieling@e-invest-ltd.com

 

E-Invest NL BV

E-Invest NL B.V. is de Nederlandse organisatie van E-Invest Limited, die zich in Nederland concentreert op het generen van schone energie door middel van vergisting. E-Invest NL B.V. bestaat uit een ervaren managementteam met kennis en ervaring op de gebieden van projectontwikkeling, uitvoering, vergunningtrajecten en de locale en nationale energiemarkt. De E-Invest Group ontwikkelt en opereert vergisting projecten op boerderij- en industriële schaal.

E-Invest NL B.V. heeft de ervaring en kennis ten aanzien van ontwerpen, bouwen, financiering en opereren van vergisting installaties.

De doelstellingen zijn:

  • Het produceren van duurzame elektriciteit en biogas.
  • Het oplossen van organische afvalstromen van bedrijven en overheid.
  • Het reduceren van CO2 emissies.
  • Het leveren van een totale product van de financiering tot het bouwen en het operen van de AD installatie.
  • Het ontwikkelen van een biologische grondverbeteraar uit het digestaat.

E-Invest NL B.V. zoekt projecten waarbij de vergisting installatie biogas, elektriciteit en warmte kan leveren aan het openbaar net en aan klanten (b.v. bedrijven) voor lokaal gebruik.

Heeft u mogelijkheden voor de ontwikkeling van een vergisting installatie in Nederland of zoekt u een oplossing voor uw organische rest- en/of afvalstoffen, neem dan contract op met:

Mr Wim Vrieling
Laan Corpus den Hoorn 300
9728 JT Groningen
Tel: +31 (0)50 5248450
Mob: +31 (0)628267931
Email: wim.vrieling@e-invest-ltd.com